Όσο πιο καλό εξοπλισμό έχεις, τόσο ανώτερη ποιότητα μαθήματος εξασφαλίζεις, από τεχνική άποψη.