Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς.


Η Εταιρεία  μας με την επωνυμία «BioLOVErs» στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύεται απέναντι σας ότι σέβεται την ιδιωτικότητά σας και φροντίζει για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η συμπεριλαμβανόμενη σε αυτή Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αφορά τον χρήστη της ιστοσελίδας μας, που καταχωρεί τα στοιχεία του ηλεκτρονικά σ’ αυτήν με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας μας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί του .

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που  θα καταχωρήσετε για τον παραπάνω λόγο  διενεργείται από την Εταιρεία με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία μας από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, τον τρόπο επεξεργασίας (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας.