Κεφάλαιο 4ο

Ανιχνευτής Γονιδιωματική βιβλιοθήκη σωματικού κυττάρου cDNA βιβλιοθήκη πρόδρομου ερυθροκυττάρου cDNA βιβλιοθήκη Β-λεμφοκυττάρου         1. Γονιδίου ιστόνης       2. Γονιδίου μιτοχονδριακού DNA       3. Γονιδίου σύνθεσης του αντιγόνου Β       4.Υποκινητή γονιδίου της α-αλυσίδας της HbA       5. Γονιδίου μεγάλης αλυσίδας αντισώματος       …

Κεφάλαιο 4ο Read More »