γ' λυκείου

Κεφάλαιο 4ο

Ανιχνευτής Γονιδιωματική βιβλιοθήκη σωματικού κυττάρου cDNA βιβλιοθήκη πρόδρομου ερυθροκυττάρου cDNA βιβλιοθήκη Β-λεμφοκυττάρου         1. Γονιδίου ιστόνης       2. Γονιδίου μιτοχονδριακού DNA       3. Γονιδίου σύνθεσης του αντιγόνου Β       4.Υποκινητή γονιδίου της α-αλυσίδας της HbA       5. Γονιδίου μεγάλης αλυσίδας αντισώματος       …

Κεφάλαιο 4ο Read More »

Πως να τα καταφέρω στις Πανελλήνιες;

ΕΠΙΜΟΝΗ-ΣΤΟΧΟΙ-ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ οδηγούν στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Οι νικητές υπερτερούν αυτών που χάνουν στις… ήττες. Έχουν πολύ περισσότερες, όμως δεν τα παράτησαν ποτέ! Το πρώτο μυστικό της επιτυχίας, λοιπόν, είναι η Ε Π Ι Μ Ο Ν Η. Το δεύτερο ερώτημα που θα σου θέσω είναι αν έχεις στόχους. Οι περισσότεροι μαθητές είναι αλήθεια  ότι δεν έχουν στόχους, έχουν μόνο …

Πως να τα καταφέρω στις Πανελλήνιες; Read More »